Workshop: Algoritmer og maskinlæring i Max av Dag Egil Njaa

EVENT INFORMATION

NO (See english below)
25. Februar @ 13.00-16.00
Workshop: Algoritmer og maskinlæring i Max av Dag Egil Njaa
Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede plasser.

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å reservere billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen.

PLIS GI BESKJED OM DU IKKE KOMMER LIKEVEL - FÅ PLASSER.
________________________________________
Rimi/Imir ønsker velkommen til workshop i algoritmer og maskinlæring i Max med Dag Egil Njaa

I kurset vil vi gi en innføring i MuBu, en omfattende verktøykasse fra Ircam. Vi vil utforske analysemodulene PiPo og vil bruke maskinlæring til mønstergjennkjenning av lyd og sensordata. Vi vil se på noen av modulene i ml.* utviklet for Max av Benjamin D. Smith og bruke dem til å generere datasekvenser basert på treningsdata. Til slutt vil vi se på tilnærminger for algoritmisk samhandling mellom maskinsystemer og mennesker.

Det en fordel at deltakerne har noe erfaring med programmering i Max.

Dag Egil Njaa er en komponist og kreativ koder fra Stavanger bosatt på Nesodden.

De senere årene har han fokusert på samhandling mellom mennesker og maskinstyrte systemer i multimediale verk.
********************
EN
25. Februar @ 13.00-16.00
Workshop: Working with algorithms and machine learning in Max by Dag Egil Njaa
Tickets: Free with reservation on Ticketco. Limited spots.

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to reserving your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending. Thanks for your understanding!

PLEASE LET US KNOW IF YOU CAN' COME AFTER ALL- FEW SEATS.
____________________________________
Rimi/Imir are welcoming you to a workshop in algorithms and machine learning in Max by Dag Egil Njaa.

In this workshop we'll introduce MuBu, a comprehensive toolbox from Ircam. We'll explore the analysis moduls PiPo and use machine learning for pattern recognition of audio and sensor data. We'll have a look at the ml.* package developed for Max by Benjamin D. Smith and use them to generate data sequences based on training data. At last we'll approach algorithms for human and machine interaction.

Some basic experience with coding in Max would be an advantage for the participants.

Dag Egil Njaa is a composer and creative coder from Stavanger living at Nesodden.

He has for some time focused his work on interaction between humans and machins in multimedia works.